Anders Magnusson Sorgbearbetning.

I avsnitt 4. pratar vi om sorgbearbetning.

Är det skillnad på sorgbearbetning för barn och vuxna.

Vi pratar också om skuld och skam, förlåtelse och om Anders egen resa från att vara kriminell, bankrånare, leva i destruktiva relationer, missbruk, rädslan om att bli lämnad och om att utföra våld till att rätta till det han kan genom att försöka läka relationer till brottsdrabbade som varit utsatta för Anders tidigare handlingar men också startat Svenska Institutet för sorgbearbetning.

Svenska institutet för sorgbearbetning kan hjälpa dig med din sorg antingen genom att köpa, låna boken Sorgbearbetning eller boka in dig på kurser.

Här har Anders flera olika kurser och de har även kunskap kring våld i nära relation.

Har du frågor kring sorgbearbetning ring : 08-33 50 40

https://www.sorg.se

Stort tack Anders för att du delar med dig av din kunskap.

Tack för att din medverkan, Tack!

Info intro: NCK, nationellt centrum för kvinnofrid.

Stort Tack till Våra två sponsorer Gillsoft AB och Kingworks media group. Tack Sorg.se.