Kvinnojouren Nacka Värmdö

Nu kan du lyssna på avsnitt 3. Kvinnojouren Nacka Värmdö på Spotify.

Veckans gäst är Frida från Kvinnojouren Nacka Värmdö. Frida berättar om sin resa till Kvinnojouren men också om varför hon valde att arbeta med Våldsutsatta.

Vi pratar om innebörden av våld, Civilkurage, hur kan man prata med barn om våld.

Vi pratar också om hur man kan prata som anhörig till våldsutsatta men framförallt vilken hjälp man kan få av kvinnojouren.

Det händer att kvinnor ringer in till kvinnojouren för att prata och få stöd men har inte förstått att de är utsatta av våld i sitt eget hem.

Det är så enkelt att förminska våldet du är utsatt för, det är enkelt att du förminska dina gränser med tiden om någon ständigt påminner dig om att du har ett mindre värde, om allt är fel och att dina känslor är fel.

Vad är våld:

Att du inte får träffa vänner och familj utan din partners tillåtelse. Att någon har sex med dig fast du inte vill. Att du blir sparkad, knuffad eller slagen. Att din partner använder dina pengar utan din tillåtelse. Att du ständigt känner att du behöver anpassa dig för att din partner inte ska bli upprörd eller aggressiv och att det känns som att det är ditt fel. Våld kan ta sig uttryck på flera sätt.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill

Per Isdal

BARN SOM UPPLEVER VÅLD:

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma. Sedan 1 januari 2000 har 619 barn förlorat sin mamma i ett mord eller dråp – 305 av dem var minderåriga, för de flesta barnen var det pappa som dödade mamma.

Omkring vart tionde barn i Sverige upplever pappas våld mot mamma eller blir själva utsatta. Det är i genomsnitt två till tre barn i varje skolklass. Barn är inte enbart vittne till våldet – de upplever våldet själva. Hemmet blir till en plats där vad som helst kan hända. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som sker, och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet. Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld.

KVINNOJOUREN ERBJUDER TRAPPAN-SAMTAL

Vi har anställd personal som är utbildad i Trappan-modellen. Trappan är Rädda Barnens modell för krissamtal med barn och ungdomar från 4 år som har upplevt våld i hemmet. Syftet är att barnet ska få möjligheten att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våldet. Samtalen sker helt på barnets villkor och anpassas utifrån barnets ålder och förförståelse av våld.

HÄR OCH NU

HÄR-OCH NU är stödsamtal för barn och ungdomar som upplever konflikter i hemmet.

Allt stöd hos oss är kostnadsfritt.

ALLA BARN HAR RÄTT ATT SKYDDAS FRÅN VÅLD OCH ÖVERGREPP.

Kvinnojouren har lång erfarenhet och kompetens om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor som vi gärna delar med oss av. Vill du att vi kommer och föreläser på din arbetsplats, skola eller förening? Varmt välkommen att kontakta oss! Vi kan anpassa innehåll efter målgrupp. Ibland arrangerar vi egna föreläsningar, håll utkik här på hemsidan eller på våra sociala medier.

Kontakt: info@kvinnojourennackavarmdo.se

https://www.unizonjourer.se/kvinnojourennackavarmdo/

Ge en gåva till Kvinnojouren för att skapa möjligheten att göra skillnad!

Genom att skänka pengar bidrar du direkt till vår verksamhet.

Bankgiro: 894-3946.

Swish: 123 184 54 94.

Skriv: ”Kvinnojouren gåva.”

Stort Tack till Kvinnojouren Nack Värmdö Ni är riktiga hjältar!

All information kommer från Kvinnojouren Nacka Värmdö viss information kommer även från NCK Nationellt centrum för kvinnofrid och Unizon.

Information I intro: NCK Nationellt centrum för kvinnofrid

Stort Tack för att ni delar med er av information vi kan sprida vidare.

https://www.unizonjourer.se/kvinnojourennackavarmdo/