Madeleine Onnela Rättsprocesser del 3

Detta är sista avsnittet av miniserien Advokaten Madeleine Onnela.

I detta avsnitt pratar vi om vad det finns för olika kontaktförbud och vad är våld enligt lagstiftningen. 

Vi kommer också att gå igenom två olika rapporter en av dem heter Uppgifter om våld är inget undantag. Rapporten granskar domstolar i frågor: hur hanterar domstolar uppgifter om våld i mål där det är frågan om barns vårdnad, boende eller umgänge.

Här finns det mycket brister i kunskap och hur lagstiftningen används.

Våld är inte ett utryck för samarbetssvårigheter!

Den andra rapporten heter: Skyddade uppgifter och oskyddade personer.

Denna rapport går igenom vad som händer efter det skyddande boendet, brister i posthantering, kunskaps nivån är olika av olika yrkesverksamma i landet och det gör att personer som lever med skyddade personuppgifter kanske ej får det skydd och stöd det har i behov eller rätt till enligt lag, det finns okunskap när man kan få skyddade uppgifter. Det som är mest allvarligt att det förekommer att personer får sina uppgifter röjda av myndigheter, hälso och sjukvård och andra verksamheter men pekar också på brister på långsiktiga stödet och brister när man har umgängen med den föräldern man har skyddade uppgifter från, att det blir en risk som man inte beaktas.

Det är många som lever gömda, vi behöver se och ändra dessa brister i deras skydd!

Och igen Stort Tack Madeleine för att du delar med dig av viktig information och kunskap,

Du är både en eldsjäl och en fantastisk kvinna som står upp för tusen andra röster

TACK Madeleine Onnela.

https://advokatonnela.se

Stort tack Till vår sponsor: Fire safe