Podd

Stoppa Våldet & vägen tillbaka

Stoppa våldet & vägen tillbaka kommer att ge dig en inblick i hur det är att leva med våld i sitt egna hem. Vad händer med kroppen och hjärnan när vi varit utsatta för stress och trauman.

Hur läker man igen, vad händer efter våldet och hur kommer vi tillbaka till livet igen.

Här kommer kost, träning och mental styrka in i våra samtal, vart börjar man när man inte mår bra.

Jag har också bjudit in vardagshjältar som arbetar kring våld i nära relation och vill lyfta dem som sticker ut i sitt arbete.

Var med på vår resa och lyssna på modiga kvinnor som ställer sig upp och berättar om deras upplevelse av våld.

Ingen ska behöva vara utsatt av våld sitt egna hem. Det är dags att börja prata och säga stopp.

Tillsammans gör vi skillnad.